Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-07
Datum då anslag tas ner: 2020-02-29

Sekreterare: Hanna Söderberg