Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 51-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-03
Datum då anslag tas ner: 2020-04-25

Sekreterare: Cecilia Wästborn