Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 78-79 samt 81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-17
Datum då anslag tas ner: 2020-05-09

Sekreterare: Cattis Olsson