Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-29
Datum då anslag tas ner: 2020-05-21

Sekreterare: Hanna Söderberg