Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 82-89 samt 91-106

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-12
Datum då anslag tas ner: 2020-06-03

Sekreterare: Hanna Söderberg