Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 107-128

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-01
Datum då anslag tas ner: 2020-06-23

Sekreterare: Hanna Söderberg