Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 129-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-18
Datum då anslag tas ner: 2020-07-10

Sekreterare: Hanna Söderberg