Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 156-186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-08
Datum då anslag tas ner: 2020-09-30

Sekreterare: Hanna Söderberg