Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 187-199 och 201-215

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-29
Datum då anslag tas ner: 2020-10-21

Sekreterare: Hanna Söderberg