Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 216-246

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-23
Datum då anslag tas ner: 2020-11-14

Sekreterare: Hanna Söderberg