Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 293

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-11
Datum då anslag tas ner: 2020-01-02

Sekreterare: Hanna Söderberg