Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 278-292 och 294-309

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-17
Datum då anslag tas ner: 2021-01-08

Sekreterare: Johannes Pettersson