Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 54-80

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-31
Datum då anslag tas ner: 2021-04-22

Sekreterare: Hanna Söderberg