Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 81-84

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-03
Datum då anslag tas ner: 2021-05-25

Sekreterare: Hanna Söderberg