Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 85-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-12
Datum då anslag tas ner: 2021-06-03

Sekreterare: Hanna Söderberg