Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-135 och 137-139

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-28
Datum då anslag tas ner: 2021-06-19

Sekreterare: Hanna Söderberg