Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-21
Datum då anslag tas ner: 2021-06-12

Sekreterare: Hanna Söderberg