Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 140-160

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-21
Datum då anslag tas ner: 2021-07-13

Sekreterare: Hanna Söderberg