Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 161-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-02
Datum då anslag tas ner: 2021-09-24

Sekreterare: Hanna Söderberg