Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 184-207

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-30
Datum då anslag tas ner: 2021-10-22

Sekreterare: Hanna Söderberg