Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 234-255

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-17
Datum då anslag tas ner: 2021-12-09

Sekreterare: Hanna Söderberg