Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 256-257 och 259

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-01
Datum då anslag tas ner: 2021-12-23

Sekreterare: Hanna Söderberg