Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 260-286 samt 288-292

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-15
Datum då anslag tas ner: 2022-01-06

Sekreterare: Hanna Söderberg