Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-02
Datum då anslag tas ner: 2022-02-24

Sekreterare: Hanna Söderberg