Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 29-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-04
Datum då anslag tas ner: 2022-03-26

Sekreterare: Hanna Söderberg