Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-86

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-30
Datum då anslag tas ner: 2022-04-21

Sekreterare: Hanna Söderberg