Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 87-115

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-04
Datum då anslag tas ner: 2022-05-26

Sekreterare: Hanna Söderberg