Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-08
Datum då anslag tas ner: 2022-06-30

Sekreterare: Johannes Pettersson