Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-178

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-23
Datum då anslag tas ner: 2022-07-15

Sekreterare: Hanna Söderberg