Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§179-203

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-05
Datum då anslag tas ner: 2022-09-27

Sekreterare: Hanna Söderberg