Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 236

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-18
Datum då anslag tas ner: 2022-12-10

Sekreterare: Alice Helander