Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 259-265 samt 269-288

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-20
Datum då anslag tas ner: 2023-01-11

Sekreterare: Alice Helander