Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-07
Datum då anslag tas ner: 2023-03-01

Sekreterare: Linnea Sten