Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-13
Datum då anslag tas ner: 2023-04-04

Sekreterare: Linnea Sten