Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 46-71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-31
Datum då anslag tas ner: 2023-04-22

Sekreterare: Linnea Sten