Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73-88 samt 91-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-25
Datum då anslag tas ner: 2023-05-17

Sekreterare: Linnea Sten