Anslag och kungörelse

Text

Kungörelse

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-128

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-29
Datum då anslag tas ner: 2023-06-20

Sekreterare: Linnea Sten