Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 129-156

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-22
Datum då anslag tas ner: 2023-07-14

Sekreterare: Linnea Sten