Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 173-184, 187-191

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-13
Datum då anslag tas ner: 2019-10-05

Sekreterare: Lena Jarl