Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-17
Datum då anslag tas ner: 2021-06-08

Sekreterare: Hanna Söderberg