Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-15
Datum då anslag tas ner: 2019-02-06

Sekreterare: Cattis Olsson