Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-11
Datum då anslag tas ner: 2019-03-05

Sekreterare: Lena Jarl