Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 67-68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-18
Datum då anslag tas ner: 2019-05-10

Sekreterare: Lena Jarl