Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 161-162

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-16
Datum då anslag tas ner: 2019-10-08

Sekreterare: Lena Jarl