Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 185-186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-14
Datum då anslag tas ner: 2019-11-05

Sekreterare: Lena Jarl