Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 208-209

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-21
Datum då anslag tas ner: 2019-12-13

Sekreterare: Lena Jarl