Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-23
Datum då anslag tas ner: 2020-02-14

Sekreterare: Lena Jarl