Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-66

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-12
Datum då anslag tas ner: 2020-04-03

Sekreterare: Hanna Söderberg