Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 210-211

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-09
Datum då anslag tas ner: 2020-12-01

Sekreterare: Hanna Söderberg