Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-16
Datum då anslag tas ner: 2021-04-07

Sekreterare: Hanna Söderberg